Klinické ověření a přesnost měření

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.