Koupit

Diamond PRIMA - použití

Krok 1.  Pohodlně se usaďte
Řada výrobků Diamond byla navržena tak, aby bylo měření cukru v krvi snažší a jednodušší. Není třeba zadávat kódy proužků.
Krok 2.  Proveďte měření s kontrolním roztokem
Vložte testovací proužek, tím se přístroj zapne. Stiskněte tlačítko, pomocí nějž označíte toto měření jako kontrolní – na displeji se zobrazí písmena QC. Aplikujte kontrolní roztok a porovnejte výsledek s rozsahem uvedeným na lahvičce od testovacích proužků. Výsledek na displeji by se měl pohybovat v předepsaném rozsahu.
Krok 3.  Proveďte vlastní měření cukru v krvi
Zapněte přístroj tak, že vložíte testovací proužek. Počkejte, dokud přístroj nezobrazí symbol testovacího proužku a kapky krve . Označte měření buďto jako měření před jídlem či po jídle.
Otáčejte nastavitelnou špičkou, dokud nedostanete zvolenou hloubku vpichu. Pevně opřete pero o vybrané místo vpichu a stiskněte spouštěcí tlačítko.
Jemně přiložte kapku krve k nasávací kanyle na testovacím proužku. Kanyla sama krev nasaje a ověřovací okénko se tak zcela zaplní.
Přístroj odpočítá k nule, a poté se zobrazí výsledek měření spolu s datem a časem měření a všechny tyto údaje se automaticky uloží do paměti.
Stlačte tlačítko pro vysunutí testovacího proužku a zlikvidujte proužek dle místních směrnic a nařízení.
Krok 4.  Jak rozumět výsledkům měření

Spolu s výsledky měření se na displeji ukáže symbolická zpráva. Ta slouží Vašemu orientačnímu porozumění výsledkům. Konečnou interpretaci výsledků však prosím ponechejte na Vašem ošetřujícím lékaři.

V případě jakýchkoliv obav ohledně výsledků měření cukrů v krvi se prosím ihned obraťte na svého lékaře.

Krok 5.  Přesun dat

Výsledky měření můžete přesunout do Vašeho počítače prostřednictvím USB kabelu.

Pomocí USB kabelu připojte přístroj k počítači či k bráně TeleHealth. Na displeji se objeví písmena “USb”. Počítač rozezná nové výsledky a automaticky je přesune.