Koupit

Diamond PRIMA - otázky a odpovědi

Kontrola hladiny cukru v krvi

Jak velký musí být vzorek krve pro provedení měření?

Není to mnoho, stačí 0,5 mikrolitru.

Jak dlouho to trvá, než zjistím výsledek měření?

Méně než 5 vteřin!

Mohu používat přístroje řady Diamond také při odběrech krve z jiných míst?

Ano, vzorek krve může pocházet z dlaně, předloktí, nadloktí, lýtka či stehna. *Vždy se poraďte se svým lékařem, než se rozhodnete provádět odběry z jiných míst.

Kdy lze využít jiných mist odběru?

Jídlo, léky, nemoc, stres a tělesná námaha mohou ovlivnit hladinu cukru v krvi. V kapilární krvi z bříška prstu se změny ukážou rychleji než v kapilární krvi z jiných míst. Proto pokud budete měřit hladinu cukru v krvi během či bezprostředně po jídle, fyzické námaze či jiné podobné příležitosti, odebírejte vzorek krve pouze z prstu.

Velmi důrazně doporučujeme využívat jiných míst odběru POUZE v následujících situacích:
  • V době před jídlem nebo při hladovění (více než 2 hodiny od posledního jídla).
  • Dvě či více hodin po aplikaci inzulinu.
  • Dvě či více hodin po fyzické námaze.
NEODEBÍREJTE vzorky z jiných míst, pokud:
  • se domníváte, že hladina cukru ve Vaší krvi je nízká.
  • si nejste vědomi, že byste měli hypoglykémii.
  • provádíte měření kvůli hyperglykémii.
  • Vaše výsledky při odběru z jiných míst neodpovídají tomu, jak se cítíte.
  • Vaše běžné výsledky měření cukru často kolísají.

Nabízí přístroj možnost varování před ketony?

Ano, pokud jsou výsledky ≥ 13,3 mmol/L (240 mg/dl), přístroj vydá varovný signál před ketony.

Testovací proužky a nutnost zadání kódu

Vyžaduje přístroj zadání kódu?

Ne, uživatel nemusí kód do přístroje zadávat, protože sám automaticky rozpozná testovací proužek, který do něj vsunete.

Lze použít pro přístroje řady Diamond stejné testovací proužky?

Ano, v řadě Diamond používají všechny přístroje stejné testovací proužky. Je tomu tak pro větší pohodlí uživatelů.

Péče o přístroj a baterie

Jaká je kapacita paměti přístroje? A jak lze vyvolat paměť?

Přístroj uloží 450 nejnovějších výsledků měření cukru v krvi spolu s příslušným datem a časem měření. Pro čtení výsledků z paměti musíte mít přístroj vypnutý.

Prohlížení výsledků měření
1. Stiskněte tlačítko M.
Na displeji se objeví symbol “ “. Stiskněte znovu tlačítko M a první údaj, který se zobrazí, je výsledek posledního měření spolu s datem, časem a režimem měření.
2. Při opakovaném stisknutí tlačítka M vyvoláte další výsledky měření.
3. Opusťte režim paměti.
Po zobrazení posledního záznamu, stiskněte tlačítko M ještě jednou a přístroj se vypne.
Prohlížení denních průměrných výsledků měření cukru v krvi
4. Stiskněte a držte tlačítko M.
Když se na displeji objeví “ “, přidržte tlačítko M po dobu 3 sekund, dokud se neobjeví blikající symbol . Pusťte tlačítko M a na displeji se objeví Váš 7denní průměrný výsledek měřený v obecném režimu.
5. Stiskněte tlačítko M a uvidíte 14, 21, 28, 60 a 90denní průměrný výsledek v každém z režimů měření v pořadí Gen, AC a PC.
6. Opusťte režim paměti.
Přidržte déle tlačítko M a po zobrazení posledního výsledku měření se přístroj vypne.

POZNÁMKA:  

Kdykoliv v průběhu práce s pamětí můžete přidržet tlačítko M po dobu 5 sekund nebo přístroj na 3 minuty odložit, a tak přestat pracovat s pamětí. Přístroj se automaticky vypne.

Měření s kontrolním roztokem NEJSOU zahrnuty v denním průměru.

Jestliže používáte přístroj poprvé a budete chtít zobrazit výsledky měření či průměrné výsledky, displej zobrazí hlášku “--- “. To znamená, že v paměti nejsou žádné výsledky měření.

Je možné ztratit datum, čas či paměť, pokud se odstraní baterie?

Výměna baterie nijak neovlivní výsledky uložené v paměti přístroje.

Kolik upozornění lze nastavit v přístrojích řady Diamond?

Můžete nastavit jedno až čtyři upozornění.

Jaké typy baterií přístroj používá?

Přístroj potřebuje jednu 1.5V AAA alkalickou baterii, koupíte ji v mnoha obchodech.

Speciální vlastnosti

Jak vypnout a zapnout upozornění na měření?

Přístroj zobrazí slovo “On“ či “OFF“ a symbol pro upomínku “ “. Stiskněte tlačítko M, a zapněte tak první upomínku

Stiskněte tlačítko M, objeví se slovo“On“, pak stiskněte SET a nastavte hodinu. Až začne blikat hodina, nastavte hodinu opakovaným stisknutím tlačítka M. Stisknutím tlačítka SET potvrdíte volbu a přejdete na určení minut. Opakovaně stiskněte tlačítko M, než se objeví požadované minuty. Pokud tlačítko M podržíte déle, urychlí se počítání minut. Stisknutím tlačítka SET potvrdíte volbu a přejdete na nastavení další upomínky.

Pokud nebudete chtít nastavit upomínku, stisknete tlačítko SET, a tímto tento krok přeskočíte. Pokud budete chtít upomínku vypnout, v režimu Nastavení stisknete opakovaně tlačítko SET, až najdete číslo upomínky, kterou chcete vypnout, a stisknutím tlačítka M změníte volbu z “On“ na “OFF“.

Jakmile nastane čas Vaší upomínky, začne přístroj pípat a automaticky se zapne. Můžete stisknout tlačítko M, a tím upomínku ztišit, dále vložíte testovací proužek do přístroje a začnete s měřením. Pokud nestisknete tlačítko M, bude přístroj pípat 2 minuty, a pak se vypne. Pokud v čase upomínky nebudete chtít přístroj použít, stiskněte tlačítko M, a tím přístroj vypnete.

Je možné stáhnout výsledky do systému správy dat? Jak?

Přesun dat prostřednictvím kabelu

Abyste mohli prohlížet výsledky měření také na svém počítači, použijte USB kabel a speciální systém PC Link. Pokud se o systému chcete dozvědět více či chcete získat USB kabel, obraťte se prosím na společnost MTE.

Přesun dat

K softwaru jsou připojeny informace o tom, jak provádět přesun dat, prosím dodržujte je. Přesun dat zahrnuje jak výsledky měření, tak jejich datum a čas. Jakmile odstraníte kabel, přístroj se automaticky vypne.

VAROVÁNÍ: Pokud je přístroj připojen k počítači, nemůže provádět měření cukru v krvi.

Obecné otázky

Kde si mohu obstarat náhradní odběrové pero a testovací proužky?

Náhradní odběrové pero a testovací proužky koupíte v obchodech a lékárnách ve svém okolí, v případě potřeby se prosím obraťte na místní zákaznickou podporu či tam, kde jste přístroj koupili.