Koupit

Diamond MINI - použití

Krok 1.  Pohodlně se usaďte
Diamond Mini byl navržen tak, aby bylo měření cukru v krvi snažší a jednodušší. Není třeba zadávat kódy proužků.
Krok 2.  Proveďte měření s kontrolním roztokem
Vložte testovací proužek, tím se přístroj zapne. Stiskněte tlačítko, pomocí nějž označíte toto měření jako kontrolní – na displeji se zobrazí písmena QC. Aplikujte kontrolní roztok a porovnejte výsledek s rozsahem uvedeným na lahvičce od testovacích proužků. Výsledek na displeji by se měl pohybovat v předepsaném rozsahu.
Krok 3.  Proveďte vlastní měření cukru v krvi
Zapněte přístroj tak, že vložíte testovací proužek. Počkejte, dokud přístroj nezobrazí symbol kapky krve. Stisknutím tlačítka označte měření buďto jako měření před jídlem či po jídle.
Otáčejte nastavitelnou špičkou, dokud nedostanete zvolenou hloubku vpichu. Pevně opřete pero o vybrané místo vpichu a stiskněte spouštěcí tlačítko.
Jemně přiložte kapku krve k nasávací kanyle na testovacím proužku. Kanyla sama krev nasaje a ověřovací okénko se tak zcela zaplní.
Přístroj odpočítá k nule, a poté se zobrazí výsledek měření a uloží se automaticky do paměti.
Krok 4.  Jak rozumět výsledkům měření

Spolu s výsledky měření se na displeji ukáže symbolická zpráva. Ta slouží Vašemu orientačnímu porozumění výsledkům. Konečnou interpretaci výsledků však prosím ponechejte na Vašem ošetřujícím lékaři.

V případě jakýchkoliv obav ohledně výsledků měření cukrů v krvi se prosím ihned obraťte na svého lékaře.

Krok 5.  Přesun dat

Výsledky měření můžete přesunout do Vašeho počítače prostřednictvím Bluetooth s využitím operačního system iOS nebo přes mikro USB kabel.

Bluetooth
Vypněte přístroj. Rozbliká se kontrolka Bluetooth vedle tlačítka. Automaticky se spustí software v iOS. Počítač rozezná nové výsledky a automaticky je přesune.

USB
Pomocí USB kabelu připojte přístroj k počítači či bránu TeleHealth. Na displeji se objeví písmena “USb”. Počítač rozezná nové výsledky a automaticky je přesune.