Koupit

Diamond MINI - otázky & odpovědi

Kontrola hladiny cukru v krvi

Jak velký musí být vzorek krve pro provedení měření?

Není to mnoho, stačí 0,5 mikrolitru.

Jak dlouho to trvá, než zjistím výsledek měření?

Méně než 5 vteřin!

Testovací proužky a nutnost zadání kódu

Vyžaduje přístroj zadání kódu?

Ne, uživatel nemusí kód do přístroje zadávat, protože sám automaticky rozpozná testovací proužek, který do něj vsunete.

Lze použít pro přístroje řady Diamond stejné testovací proužky?

Ano, v řadě Diamond používají všechny přístroje stejné testovací proužky. Je tomu tak pro větší pohodlí uživatelů.

Péče o přístroj a baterie

Jaká je kapacita paměti přístroje? A jak lze vyvolat paměť?

Přístroj uloží 450 nejnovějších výsledků měření cukru v krvi spolu s příslušným datem a časem měření. Pro čtení výsledků z paměti musíte mít přístroj vypnutý.

Prohlížení výsledků měření
KROK1.

Otevření režimu paměti
Přístroj musí být vypnutý. Stiskněte znovu Hlavní tlačítko a první údaj, který se zobrazí, je výsledek posledního měření, což znamená, že jste otevřeli paměť přístroje. Jestliže používáte přístroj poprvé, případně pokud byly údaje vymazány, displej zobrazí hlášku “--- “. To znamená, že v paměti nejsou žádné výsledky měření.

KROK2.

Vyvolání výsledků měření
Po zobrazení posledního výsledku měření se zobrazí nejnovější výsledek měření spolu s datem a časem pořízení. Při opakovaném stisknutí Hlavního tlačítko se budou zobrazovat výsledky tak, jak se uchovávaly v paměti. Když se paměť naplní, smaže se nejstarší výsledek, aby se mohl přidat nejnovější výsledek měření.

KROK3.

Zavření režimu paměti
Po posledním výsledku uchovávaném v paměti přístroj zobrazí slovo „End“ a vypne se automaticky. Druhá možnost, jak vypnout přístroj, je podržet Hlavní tlačítko po dobu tří sekund režim paměti.


POZNÁMKA: Výsledky měření s kontrolním roztokem NEJSOU uchovávány v paměti. Přístroj uchovává pouze výsledky měření cukru v krvi.

Je možné ztratit datum, čas či paměť, pokud se odstraní baterie?

Výměna baterie nijak neovlivní výsledky uložené v paměti přístroje.

Kolik upozornění lze nastavit v přístrojích řady Diamond?

Můžete nastavit jedno až čtyři upozornění.

Jaké typy baterií přístroj používá?

Li-Polymerovou baterii. Dobíjecí. Pokud se na displeji objeví symbol  naznačující, že baterie je téměř vybitá, je potřeba baterii nabít.

1. Připojte USB kabel do datového portu přístroje.
2. Druhý konec kabelu připojte na volný USB port na Vašem počítači.
3. Na displeji se objeví text "USb" a ukazatel nabíjení začne svítit červeně na důkaz toho, že se baterie nabíjí. Jakmile je baterie nabitá, červené světlo se změní na zelené.
4. Odstraňte USB kabel a přístroj se automaticky vypne.

POZNÁMKA:

Nabíjení baterie trvá asi 2 hodiny. Nabití baterie neovlivní výsledky měření uložené v paměti.

USB kabel slouží pro nabíjení baterie i pro přesun dat do počítače. Pokud chcete nabíjet baterii přes běžnou zásuvku, pořiďte si prosím USB adaptér.

Speciální vlastnosti

Jak vypnout a zapnout upozornění na měření?

Můžete nastavit jednu až čtyři upomínky. Přístroj zobrazí slovo “On“ či “OFF“ a, stiskněte Hlavní tlačítko a zapněte či vypněte tak první upomínku.

Stiskněte Hlavní tlačítko a vyberte “On”, pak stiskněte tlačítko SET a nastavte hodinu. Až začne blikat hodina, nastavte hodinu opakovaným stisknutím Hlavního tlačítka. Stisknutím tlačítka SET potvrdíte volbu a přejdete na určení minut. Opakovaně stiskněte Hlavní tlačítko, než se objeví požadované minuty. Pokud Hlavní tlačítko podržíte déle, urychlí se počítání minut. Stisknutím tlačítka SET potvrdíte volbu a přejdete na nastavení další upomínky.

Pokud nebudete chtít nastavit upomínku, stisknete tlačítko SET, a tímto tento krok přeskočíte.
Pokud budete chtít upomínku vypnout, v režimu Nastavení stisknete opakovaně tlačítko SET, až najdete číslo upomínky, kterou chcete vypnout, a stisknutím Hlavního tlačítka změníte volbu z “ON“ na “OFF“.

Jakmile nastane čas Vaší upomínky, začne přístroj pípat a automaticky se zapne. Můžete stisknout Hlavní tlačítko, a tím upomínku ztišit, dále vložíte testovací proužek do přístroje a začnete s měřením. Pokud nestisknete Hlavní tlačítko, bude přístroj pípat 2 minuty, a pak se vypne. Pokud v čase upomínky nebudete chtít přístroj použít, stiskněte Hlavní tlačítko, a tím přístroj vypnete.

Je možné stáhnout výsledky do systému správy dat? Jak?

Abyste mohli prohlížet výsledky měření také na svém počítači, použijte USB kabel a speciální systém Health Care Software System. Pokud se o systému chcete dozvědět více či chcete získat USB kabel, obraťte se prosím na místní zákaznickou podporu či tam, kde jste Váš přístroj koupili.

1. Jak získat požadovaný kabel a instalovat software

Na stránkách ForaCare Suisse AG, www.foracare.ch, si můžete stáhnout speciální software (Health Care Software Systém).

2. Připojení k počítači

Připojte kabel k USB portu Vašeho počítače. Přístroj je stále vypnutý. Nyní připojte druhý konec USB kabelu na přístroj (datový port). Na displeji přístroje se objeví text “ USb“, znamená to, že počítač komunikuje s přístrojem.

3. Přesun dat

K softwaru jsou připojeny informace o tom, jak provádět přesun dat, prosím dodržujte je. Přesun dat zahrnuje jak výsledky měření, tak jejich datum a čas. Jakmile odstraníte kabel, přístroj se automaticky vypne.

Přístroj má take funkci Bluetooth, což velmi usnadňuje přesun dat.

Obecné otázky

Kde si mohu obstarat náhradní odběrové pero a testovací proužky?

Náhradní odběrové pero a testovací proužky koupíte v obchodech a lékárnách ve svém okolí, v případě potřeby se prosím obraťte na místní zákaznickou podporu či tam, kde jste přístroj koupili.